facebook english version

croeso

Ychydig iawn a feddyliais dros bum mlynedd ar hugain yn ol pan ofynnodd Gari Samuel, athro yn ysgol Heol y Celyn a hyfforddwr tim rygbi Caerdydd ar y pryd imi am ffurfio tîm dawnsio gwerin i berfformio yn un o gyngerddau'r ysgol, y byddai'n ddechrau ar yr hyn mae Nantgarw wedi tyfu i fod yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma. Ychydig iawn a sylweddolais hefyd beth oedd y tu ôl i'r drws yr oeddwn yn ei agor, y wybodaeth y byddwn yn ei gasglu, y golygfeydd y gwelwn, y ffrindiau newydd a mawr y gwnawn wrth deithio. Ond yr hyn sy'n fy nharo fwyaf wrth eistedd lawr i ysgrifennu hwn yw'r ymdeimlad sydd gennyf fy mod yn perthyn nid yn unig i griw o bobl hynod dalentog ond i rhyw rym anesboniadwy o'r gorffennol.

Daw'r teimlad drosof bob tro y gwyliaf ddawns Meillionen neu'r bechgyn yn dawnsio y Cadi Ha' fod na rhyw ysbrydion cyntefig fel petaent yn ein meddiannu. Mae mynd i ymarfer neu gyngerdd neu gystadleuaeth fel bod yn bresennol mewn 'seance' lle rydym yn cysylltu ag ysbrydion dawnswyr dros y canrifoedd - ysbrydion y tir a'r elfennau.

Wrth ddechrau ein bwriad oedd atgyfodi rhai o hen draddodiadau a dawnsfeydd Cwm Taf a Morgannwg, a hynny i'r safon uchaf posib. D'yw hi ddim wedi bod yn rhwydd - ond ar hyd y blynyddoedd rwyf wedi ceisio cyrraedd y nod proffesiynol hwnnw. Mae cryn fynd a dod wedi digwydd ymysg y criw, ond rydym erioed wedi llwyddo i ddenu pobol o'r un anian - pobol ddidwyll a thriw - nid yn unig i'r traddodiad, ond i'w gilydd. Un teulu mawr yw Nantgarw; am braint yw bod yn rhan ohono.

EIRLYS BRITTON

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cysylltwch â
CLIFF JONES
10 Thompson Avenue
Parc Buddug • Caerdydd
CF5 1EX

02920 565118
07876715290
info@dawnswyrnantgarw.com