honours

TLWS LOIS BLAKE • Prif Gystadleuaeth Dawsnio Gwerin Cymru
1af - 1986, 1987, 1989, 1991, 1995, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2009, 2011

GWYL CERDD DANT
1af - Pwllheli, Dolgellau, Pontrhydfendigaid, Pontyberem

EISTEDDFOD RHYNGWLADOL LLANGOLLEN
1af - 1989; 2il 1990 a 1991

MALLORCA - GWYL A CHYSTADLEUAETH DDAWNS GWERIN Y BYD
1991 - 2il Dosbarth Grwp Gorau
2007 - 2il Prif Ddosbarth
2009 - 2il Dosbarth Cerddoriaeth Gorau
2009 - 1af GRWP IEUENCTID dan 16
2011 - 2il Prif Ddosbarth
2011 - 1af GRWP IEUENCTID dan 16